НачалоМоделиNetControl 2R2S1A

NetControl 2R2S1A

Въведение

Това е модел, производен на NetControl 2RU1T1A1P, но предназначен за по-обща употреба (при 220VAC). За целта в него няма верига за измерване на входното напрежение и не е наличен захранващ модул за директно захранване от входното напрежение. В допълнение разполага и с 2бр. входове за външни сензори.

От тук можете да видите сравнителна таблица между различните модели NetControl.

 

Входно-изходни вериги на NetControl 2R2S1A:

 • включване/изключване/рестартиране (превключващ контакт на реле) на до 2 бр. товара до 7A/220VAC (с възможност за автоматичен рестарт при загуба на PING към един IP адрес).

 • Входното напрежение и единия от релейните канали са свързани вътрешно; другият може да се използва за комутиране на друго напрежение, но може да се свърже и към Uin (външно).
 • 2бр. входове за измерване на температура/влажност (чрез външен сензор TDS300 или HDS300)

 • Вграден режим „терморегулатор" между температурен датчик и релеен канал

 • алармен вход за контактен датчик за сигнализация при взлом

 • размери на корпуса 118x72x35mm

 

Основни мрежови функции

 • 10 BASE-T Ethernet интерфейс (без CrossOver Autodetect);

 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър

 • 802.1q VLAN поддръжка

 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула;

 • Генериране на SNMP-Trap съобщения при промяна на входове;

 • Генериране на изходни сигнали при промяна на аналоговите входове;

 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула;

 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)

 

Приложения

 • рестартиране (автоматично при загуба на PING/ръчно) на домашно мрежово обурудване (рутери, ADSL модеми и др.)
 • "Интернет разклонител за 220VAC, две гнезда"
 • 2-канален релеен блок с управление през Web/SNMP с общо предназначение
 • IP охрана

 • IP термометър и терморегулатор; IP влагомер

 

Документация (нови версии 3.хх)

NetControl Series_UM_2.8_bg.pdf (05.2017)

NetControl SNMP MIB v1.3 (05.2017)

Актуален фърмуер

Firmware v3.16.zip (05.2017)icon updated

ВАЖНО! Актуалният фърмуер е достъпен по TFTP на IP адрес 84.40.112.77

Интегриране в Cacti

NetContro&Cacti_APN_bg.pdf

NetControl HostTemplate for Cacti

Документация (за старите версии)

NetControl2_UM_bg.pdf

PicoIP SNMP MIB