NetControl 2RU1T1A1P (Не се предлага вече)

Този модел вече не се предлага. Заменен е от NetControl 2RU2S1A1P.Въведение

Това е модел, специално разработен за ISP (Internet Service Provider) като покрие масовия случай на необходимост от контролни и следящи вериги в градски LAN мрежи. Моделът е изключително удобен за вграждане в локални телекомуникационни шкафове на системи с централизрано захранване по свободните чифтове на UTP/FTP кабела. Допълнително удобство предлага вграденият в устройството вискоефективен импулсен ковертор на напрежение, който позволява директното захранване на устройството от подаденото на клемите му магистрално напрежение Unet. Полученото от конвертора 12VDC е изведено на клемите - може да се използва за захранване на друго оборудване (суитч, медия конвертор и др.)

От тук можете да видите сравнителна таблица между различните модели NetControl.

 

Входно-изходни вериги на NetControl 2RU1T1A1P:

 • захранване на устройството директно от магистралното напрежение (до 110VAC/150VDC)

  вклкючване/изключване/рестартиране (превключващ контакт на реле) на до 2 бр. магистрални отклонения (с възможност за автоматичен рестарт при загуба на PING към един IP адрес).

 • Магистралното напрежение е вътрешно свързано към единия от релейните канали; другият може да се използва за комутиране на друго напрежение (напр. 220VAC), но може да се свърже и към Unet (външно).
 • измерване на магистралното напрежение Unet (до 110VAC/160VDC)

 • измерване на температура или влажност (чрез външен сензор TDS300 или HDS300)

 • Вграден режим „терморегулатор" между температурния датчик и единия от релейните канали

 • алармен вход за контактен датчик за сигнализация при взлом

 • размери на корпуса 118x72x35mm

 

Основни мрежови функции

 • 10 BASE-T Ethernet интерфейс (без CrossOver Autodetect);

 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър

 • 802.1q VLAN поддръжка

 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула;

 • Генериране на SNMP-Trap съобщения при промяна на входове;

 • Генериране на изходни сигнали при промяна на аналоговите входове;

 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула;

 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)

 

Приложения

 • контрол и мониторинг в „квартални“ и „сградни“ телекомуникационни шкафове

 • рестартиране на домашно мрежово обурудване при загуба на PING
 • 2 канален релеен блок с управление през Web/SNMP с общо предназначение
 • IP охрана

 • IP термометър и терморегулатор; IP  влагомер

 

um iconРъководство на потребителя и SNMP MIB

NetControl Series_UM_2.14_bg.pdf (06.2019)

NetControl SNMP MIB v1.4 (11.2017)

 

firmwareАктуален фърмуер (достъпен по TFTP на IP адрес 84.40.112.77)

Firmware v3.17.zip (11.2017)

Firmware v5.10.zip (02.2019) за PicoIPv2

 

logo domoticzИнтегриране на NetControl в Domoticz (MQTT) new-icon

NetContro&Domoticz_APN_bg.pdf (v1.1/11.2018)

NetControl<->Domoticz Node-RED Flow  (v2.0/11.2018)

 

zabbix availableИнтегриране на NetControl в Zabbix (SNMP)

NetContro&Zabbix_APN_bg.pdf (v1.1 06.2018)

NetControl HostTemplate for Zabbix (02.2018)

 

cactiИнтегриране на NetControl в Cacti (SNMP)

NetContro&Cacti_APN_bg.pdf

NetControl HostTemplate for Cacti (02.2018)

Документация (за старите версии)

NetControl2_UM_bg.pdf

PicoIP SNMP MIB