Въведение

Този модел е с изведен максималния брой алармени входа - 8бр. Налице са и 6бр. релейни изхода в гъвкава конфигурация: 3бр. са с превключващ контакт, 3бр. с нормално отворен контакт. Всички входно-изходни вериги са изведени на общо 5 разглобяеми винтови клеми.

От тук можете да видите сравнителна таблица между различните модели NetControl.

 

Входно-изходни вериги на NetControl 6R8A:

 • включване/изключване/рестартиране (превключващ контакт на реле) на до 6 бр. товара до 5A/220VAC (с възможност за автоматичен рестарт при загуба на PING към до 8 IP адреса).

 • 8бр. алармен вход за контактен датчик за сигнализация при взлом или за детектора на AC напрежение VDS300

 • размери на корпуса 118x72x35mm

Основни мрежови функции

 • 10/100 BASE-T Ethernet интерфейс (Auto MDI/MDIX);

 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър/MQTT/SPC Cloud

 • 802.1q VLAN поддръжка

 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула;

 • Генериране на SNMP-Trap съобщения при промяна на входове;

 • Генериране на изходни сигнали при промяна на аналоговите входове;

 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула;

 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)

 

Приложения

 • IP алармена система, например паник бутони в хотели.
 • рестартиране (автоматично при загуба на PING/ръчно) на домашно мрежово обурудване (рутери, ADSL модеми и др.)
 • 6-канален релеен блок с управление през Web/SNMP с общо предназначение

Информация и описание за NetControl. Актуален фърмуер.

um icon Ръководство на потребителя и SNMP MIB

 NetControl Series_UM_2.25_bg.pdf (09.2021) (отразява последния фърмуер v5.xx)

 NetControl SNMP MIB v1.7 (09.2021)

 firmware Актуален фърмуер (достъпен по TFTP на IP адрес 84.40.112.77)

  Firmware v5.38.zip (10.2021)

ВАЖНО! Преди ъпдейтването, моля запознайте се с |FirmwareRevisionHistory.txt" от архива за информация как ще повлияе новата версия върху текущите Ви настройки!

Архив за старата версия на хардуера (3.xx)

  NetControl Series_UM_2.14_bg.pdf

  Firmware v3.17.zip (11.2017)