НачалоAксесоариДетектор за AC напрежение VDS300

Детектор за AC напрежение VDS300

Въведение

VDS300 се използва като разширителен модул към устройства от серията NetControl и чрез него получавате информация за наличието или на променливо напрежение в диапазона от 24 до 220VAC. VDS300 е с галванично разделяне между изхода и входа, което позволява свободно да се използва и за мрежови напрежения.

Наличието на AC напрежението ще бъде изписано като "CLOSED" на алармения вход в интерфейса на NetControl; "OPENED" ще съответства на липсващо AC напрежение.

Свързване към НетКонтрол

За отичатене на информацията от VDS300 се използва входът 'Alarm', който е наличен във всички модели, които имат символите '1А' в модела. Излизащият от VDS300 проводник се свързва към клемата Alarm, като се спазва поляритета: черно-червеният проводник се свързва към GND на клемата, а червеният - към ALR.

Променливото напрежение към датчика се подава на клемата във VDS300, която е достъпна след отваряне на капачката му (необходимо е леко да се притисне навътре дългата страна на кутията, за да се освободи капака, без да се повредят зъбчетата). ВНИМАНИЕ!!! Не свързвайте AC напрежението, когато то не е прекъснато от отсрещната страна!

Технически параметри

ПараметърСтойност
Входно напрежение 24 до 220VAC
Консумация от входното напрежение max. 4mA@220VAC
Изход отворен колектор
Време за реакция 1-2s
Дължина на кабела за връзка с входа 'Alarm' 15сm