НачалоМодели

Сравнение на продуктите NetControl

Въведение

Серията продукти NetControl дават възможността на потребителя да контролира, измерва, регистрира събития посредством Интернет. Всички устройства от серията разполагат със комуникационен мрежов модул (PicoIP), който дава Ethernet  свързаността на продукта. В допълнение към него са разработени различни входно изходни вериги.

В таблицата по-долу е направено сравнение между различните модели и входно-изходните им параметри.

Сравнителна таблица между различните модели NetCotntrol

Параметър/модел8R2S1A4RU1T1A 4R4S1A2RU1T1A1P2R2S1A

Общ брой релейни канали

8 4 4 2 2
Напрежение и ток на комутиране през релейните канали 250VAC (макс. 5А/канал; 10А на шина) 160VDC/110VAC 250VAC (макс. 7A/канал; 10A на шина)

160VDC/110VAC

220VAC (за Line1)

250VAC (макс. 7A/канал; 10A на шина)

Брой релейни канали на обща шина

 3 (НО) + 1 (НО/НЗ)
(две шини с по 4 релета)

3 (НЗ) + 1 (НЗ/НО) 3 (НЗ) + 1 (НЗ/НО) 1 1
Брой самостоятелни релейни канали (НО и НЗ изводи) - - - 1 1
Измерване на магистралното напрежение  НЕ ДА

(до 160VDC/110VAC)
НЕ ДА
(до 160VDC/110VAC)
НЕ

Директно захранване от магистралното
напрежение (макс. 160VDC/110VAC)

 НЕ НЕ НЕ ДА НЕ
Вход за измерване на температура, влажност
(за Термодатчик TDS300 или Сензор за влажност HDS300)
2 1 4 1 2
Алармен вход (за мех. контакт)  1 1 1 1  1
Схема на задния панел (кликнете върху изображението, за да го видиете по-детайлно)  Terminals Drawing 8R2S1A Terminals Drawing 4RU1T1A Terminals Drawing 4R4S1A Terminals Drawing 2RU1T1A1P Terminals Drawing 2R1T1A