Свързаност

10/100 Ethernet

Wi-Fi 802.11b/g/n (опция)

Изходи

до 24бр. SPDT релейни

"Отворен колектор"

0..10V аналогови

PWM и фазови

Входове

За нашите сензори

Алармен ('сух' контакт)

AC/DC напрежения

Ток

Импулси от измрвателни уреди

 

Мрежови протоколи

TCP/IP + ARP/DHCP/ICMP/TFTP/DNS

HTTP/WEB

MQTT

SNMPv1

NTP/SNTP за събития в реално време

802.1q VLAN

Модули

I/O автоматизация

Макроси

PING монитор

Събития в реално време

Интегриране

SPC Cloud

OpenHAB

HomeAssistant

Domoticz

Zabbix

и други...

Последни новини (всички)

10 Ноември 2021 56

  Във фърмуер v5.39 въвеждаме нов метод за филтриране на данните, постъпващи от аналоговите/сензорни входове (температура, влажност, аларма и т.н.) - "Moving Average" филтър.

MA filtering

    Това един от най-оптималните методи за отстраняване на шума в измерванията, който използва усредняване на последните измервания (чрез плаващ прозорец). Дължината на "прозореца" се избира в интервала 2^N, където N=0 (няма филтриране)... 8 (максимално филтриране). Усредняването на повече измервания води до по-добро филтриране, но намалява бързодействието (много кратки промени няма да бъдат регистрирани).
   Другата съществена промяна, е че данните от този филтър вече се използват за абсолютно всички услуги, които извличат данни от входовете: Automation, Web, MQTT, SPC. При досегашния метод на филтриране (който не представлява реален филтър, а по-скоро забавяне в реакцията) само Automation блока го използваше, а всички останали услуги използваха директни данни от входовете, без никаква филтрация.
   В SNMP обектът "ioValue" е запазен в досегашния си вид и ползва директни данни ( с цел запазване на обратна съвместимост с вече изградени системи, които разчитат на бързодействие), но е добавен нов обект "ioValueFiltered", който използва данните от MA филтъра.

 

8 Октомври 2021 127

   В новият фърмуер v5.38 вече имате възможност директно да качите файла с фърмуерен ъпдейт през Web страницата на NetControl - формата се намира в менюто "Misc".
   По този начин методите за обновяване на системния софтуер стават общо три: през TFTP, през SmartSpaceCloud и през WEB.

15 Септември 2021 136

   В новия фърмуер v5.37 можете да си дефинирате до 10бр. DNS имена на хостове, които след това може да изберете вместо IP адреси в услугите TFTP, SNTP, MQTT, SNMP и PingMonitor. За целта сме добавили DNS клиент към фърмуера и в менюто" IP Settings" е необходимо да настроите основен и резервен DNS сървър.
   Този ъпдейт включва и множество други подобрения и bugfix (повече информация има в архива).

  ВАЖНО!!! Дори и да не използвате тези имена, конфигурирането на адресите на DNS сървърите трябва задължително да бъде направено, ако използвате "SmartSpace" облака!

dns names