Свързаност

10/100 Ethernet

Wi-Fi 802.11b/g/n (опция)

Изходи

до 24бр. SPDT релейни

"Отворен колектор"

0..10V аналогови

PWM и фазови

RS485/232

Входове

За нашите сензори

Алармен ('сух' контакт)

AC/DC напрежение/ток

Импулси от измервателни уреди

Токови трансформатори

RS485/232, Wiegand

 

Мрежови протоколи

TCP/IP + ARP/DHCP/ICMP/TFTP/DNS

HTTP/WEB

MQTT (MQTTs)

SNMPv1

Modbus TCP

NTP/SNTP за събития в реално време

802.1q VLAN

Модули

I/O автоматизация

Макроси

PING монитор

Събития в реално време

Интегриране

SPC Cloud

OpenHAB

HomeAssistant

Domoticz

Zabbix

и други...

Последни новини (всички)

6 Ноември 2023 455

   Във фърмуер v5.59 сме добавили нова функционалност - 8 броя виртуални входно/изходни портове ('Virtual IO'). Това са софтуерни регистри, които Ви позволяват да задавате стойност, да я използвате в условията и действията на Macros, както и да генерирате Automation събития при промяната. Т.е. те са абсолютно аналогични на хардуерните портове като функционалност и позволяват създаването на още по-комплесни автоматични задачи.
    'Virtual IO' са достъпни през Web, MQTT (запис/четене) и ModbusTCP (само четене като 32bit регистри).

   Приложният документ "Терморегулатор с разрешение" отново го обновнихме, с добавено използване на 'Virtual IO', които позволяват включванто на 'Timers' без да се ползва допълнително реле.

   virtualio

   Нововъдение е и закъснението в прилагането на команда за включване към изходи от типа Manual/Toggle. С параметъра "Delay[s]" в 'IO Settings' може да се зададате забавяне ("филтър") в действието на изхода: в случай, че имате последователност от бързи ON-OFF-ON-OFF-ON, то към изхода ще се приложи само последния "ON" след изтичането на времето на закъснение. Така ще неутрализирате множеството превключвания, които не са препоръчтелни за някои товари (контактори, ел. мотори и т.н.). Използва се същото поле, в което се въвежда дължината на импулса при изходи тип "Impulse output".

 

10 Октомври 2023 530

   В новия фърмуер v5.58 сме добавили две нови стъпки "EXIT IF" и "Skip next step IF". С тях можете да реализирате разклонение в действието на макроса в зависимост от състойнието/стойността на входно-изходните канали. Тези стъпки използват две клетки, като във втората ("IF value") се задава стойността за сравнение.

IF steps

  Новите функции в макросите позволяват по-оптимално решаване на задачата за реализиране на терморегулатор с разрешение (например климатизация с деактивиране при отворен прозорец/врата). Идеята е развита в обновената версия на приложния документ: 

   В тази версия е добавена и опцията "Circular event log" в менюто "I/O Settings" - чрез нея можете да реализирате кръгов буфер в Event Log и така винаги да виждате последните събития (в този режим те са 50бр.). Този режим е удачен за системи с установен режим на работа, а досегашният (буфер със запълване) - за анализ на бързо преминаващо множество от събития.

  Отстранени са някои бъгове.

3 август 2023 598

   В новият фърмуер v5.56 е налице достъп до входно/изходните вериги по ModbusTCP протокол. Предоставили сме и примерен скрипт на Python за достъп през ModbusTCP (виж тук).

   За подобряване на сигурноста на достъпа до вградените сървърни услуги (SNMP, HTTP, MBUS) добавихме и нов IP филтър за определяне на глобален и на до 3 IP адреса достъп до всяка услуга.

modbus

  В MQTT е променена концепцията на Topic - вече можете да задавате индивидуално цялото поле (а не както досега само частта след "Netcontrol/"). Освен това полето е с увеличен размер - 55 символа.

  Отстранени са някои бъгове.