Този модел вече не се предлага! Заменя се от NetControl 4R4S1A.

Въведение

Това е модел, разработен за контрол и управление през Интернет с общо предназначение. Производен е на NetControl 4RU1T1A, като е премахната веригата за измерване на напрежение. Това дава възможност да се управляват консуматори на 220VAC (до 7A).

От тук можете да видите сравнителна таблица между различните модели NetControl.

 

Входно-изходни вериги на NetControl 4R1T1A:

 • включване/изключване/рестартиране (нормално затворен контакт на реле) на до 4 бр. консуматори до 220VAC/7A (с възможност за автоматичен рестарт при загуба на PING към един IP адрес)

 • измерване на температура или влажност (чрез външен сензор TDS300 или HDS300)

 • Вграден режим „терморегулатор" между температурния датчик и единия от релейните канали

 • алармен вход за контактен датчик за сигнализация при взлом

 • размери на корпуса 118x72x35mm

 

Основни мрежови функции

 • 10 BASE-T Ethernet интерфейс (без CrossOver Autodetect);

 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър

 • 802.1q VLAN поддръжка

 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула;

 • Генериране на SNMP-Trap съобщения при промяна на входове;

 • Генериране на изходни сигнали при промяна на аналоговите входове;

 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула;

 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)

 

Приложения

 • рестартиране (автоматично при загуба на PING/ръчно) на домашно мрежово обурудване (рутери, ADSL модеми и др.)
 • "Интернет разклонител за 220VAC"
 • 4 канален релеен блок с управление през Web/SNMP с общо предназначение
 • IP охрана

 • IP термометър и терморегулатор; IP влагомер

Информация и описание за NetControl. Актуален фърмуер.

um icon Ръководство на потребителя и SNMP MIB

 NetControl Series_UM_2.25_bg.pdf (09.2021) (отразява последния фърмуер v5.xx)

 NetControl SNMP MIB v1.7 (09.2021)

 firmware Актуален фърмуер (достъпен по TFTP на IP адрес 84.40.112.77)

  Firmware v5.38.zip (10.2021)

ВАЖНО! Преди ъпдейтването, моля запознайте се с |FirmwareRevisionHistory.txt" от архива за информация как ще повлияе новата версия върху текущите Ви настройки!

Архив за старата версия на хардуера (3.xx)

  NetControl Series_UM_2.14_bg.pdf

  Firmware v3.17.zip (11.2017)

 

Документация (за старите версии)

NetControl4RU1T1A_UM_bg.pdf (v. 1.1/06.11.2012)

PicoIP SNMP MIB