Въведение

WDS300 реагира при попадане на вода между двата му метални сензора. Необходимо е течността да има проводимост близка или по-добра от тази на чешмяната вода. Не работи с дестилирана вода. След оттичане на водата, датчикът веднага възстановява състоянието си.

 Датчикът е предназначен за аварийна сигнализация, а не като опреативен датчик за ниво при системи за автоматизация. Предполага се, че 99% от времето е на сухо и само при инцидент има досег с вода. Контактните повърхости не са корозионно устойчиви!

Монтиране на датчика

Датчикът WDS300 е предвиден да бъде монтиран вертикално: металните електроди да сочат към повърхността, която се следи за попадане на вода. Тъй-като електродите са на 2мм по-навътре от ръба на кутията, то тя може да се монтира максимално близо до повърхността (под, дъно на съд и т.н.) като се съблюдава да не се блокира достъпа на течността до електродите (ако повърхността е еластична). За прикрепването му се използва двойнозалепващата лепенка на гърба на корпуса му.

Свързване към NetControl

WDS300 се свързва на входовете за външни сензори Sensor 1..4 (според модела). В WEB интерфейса на NetControl съответният вход трябва да се постави в режим "Contact Switch(Alarm)". Наличието на вода между електродите ще бъде изписано като "CLOSED" в интерфейса на NetControl; "OPENED" ще бъде при липса на вода. Ако се използва SNMP за следена на датчика: при липса на вода АЦП ще връща стойност около 930 единици; при наличие на водата: стойността ще клони към 0 единици (обезателно направете индивидуален тест за стойностите в двата случая с очаквания източник на вода, тъй-като проводимостта и вариара значително!).

Технически параметри

ПараметърСтойност
Захранващо напрежение 3.3VDC
Консумация при задействан сензор <1m
Време за реакция <2s
Тип кабел ШВПЛА 2х0.25 и
JYY3x0.22
Дължина на кабела 5m
Размер на корпуса 47x23x22мм
Материал на корпуса полистирол, черен
Конектор

Cvilux CI01 (DU03) (3 terminal)

tds300 pinout