There are no images in the gallery.

Въведение

  За места,  където се налага монтирането на повече на брой детектори за AC напрежение от типа VDS300, Ви предлагаме този вариант, който съдържа в себе си 8 галванично изолирани детекторни вериги за напрежение в обхвата 110-220VAC.

   В допълннние сме добавили и 8 броя филтърни групи от типа ACS40. Всичко това е поставено в корпуса за DIN шина, който използваме и в моделите NetControl.

Свързване на детекторите към NetControl

    За отчитане на информацията от детекторите за AC напрежение се използват входове тип 'Alarm' на NetControl, който е наличен във всички модели, които имат символите '*А' в модела. Изходите 1...8 се свързва към входовете 'Alarm', а изводът 'GND' към 'GND' на NetControl (наличен е на всички модели)

   Фазата на променливото напрежение се подава на клемите L1...L8; нулата е обща и за нея има две клеми 'N'. ВНИМАНИЕ!!! Спазвайте инструкциите за безопасност при работа с мрежови напрежения!