Въведение

  Често NetControl се използват за управление на мощни товари, за които вградените релейни изходи не са достатъчни като максимално допустим ток. В такива случаи трябва да се използват външни силови релета (контактори), чиято бобина се управлява от NetControl. Тези външни релета имат голяма индуктивност, която излъчва силни смущения в момента на изключване. Тези смущения могат да повлият на самия NetControl и да доведат до прекъсване на Ethernet линка и др.

  За отстраняване на тези смущения се използва предлаганият филтър - ACS40. Той представлява RC последователна група (91R/33nF@630V), която се свързва паралелно на товара и абсорбира тези напреженови скокове при изключване. ACS40 има четири независими филтъра, които могат да се ползват за филтрация на до 4 индуктивни товара, а може и да се свързват в паралел към един товар, с цел повишаване на филтрацията. Двата края на отделните филтри са изведени с един и същ цвят проводник.

  Филтърът е в кутия от полистирол, с размери 40x28x22mm. Проводниците излизат от кутията 9-10см.

Свързване към НетКонтрол

  Типичната схема на свързване е показана на следващата схема. Важно е филтърът да се монтира максимално близо до товара, с максимално къси проводници.