Този модел вече не се предлага!

Въведение

Този модел е с изведен максималния брой алармени входа - 8бр. Налице са и 6бр. релейни изхода в гъвкава конфигурация: 3бр. са с превключващ контакт, 3бр. с нормално отворен контакт. Всички входно-изходни вериги са изведени на общо 5 разглобяеми винтови клеми.

От тук можете да видите сравнителна таблица между различните модели NetControl.

 

Входно-изходни вериги на NetControl 6R8A:

 • включване/изключване/рестартиране (превключващ контакт на реле) на до 6 бр. товара до 5A/220VAC (с възможност за автоматичен рестарт при загуба на PING към до 8 IP адреса)
 • 8бр. алармен вход за контактен датчик за сигнализация при взлом или за детектора на AC напрежение VDS300
 • размери на корпуса 118x72x35mm

 

Основни функции и поддържани мрежови протоколи

 • 10/100 BASE-T Ethernet интерфейс (Auto MDI/MDIX) с диференциална защита от пренапрежение
 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNTP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър/MQTT/SPC Cloud
 • 802.1q VLAN поддръжка
 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула
 • Генериране на SNMP-Trap и MQTT съобщения при промяна на входове
 • Гъвкава система от последователности от действия (Macros), дефинирани от потребителя
 • Стартиране на Macros при промяна на аналоговите входове (Automation)
 • Стартиране на Macros (за рестартиране) при загуба на PING до няколко IP адреса (PING Monitor)
 • Софтуерен часовник за реално време (RTC) с възможност за стартиране на Macros по време
 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула
 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)
 • Oбновяване на системния софтуер през Web

 

Приложения

 • IP алармена система, например паник бутони в хотели.
 • рестартиране (автоматично при загуба на PING/ръчно) на домашно мрежово обурудване (рутери, ADSL модеми и др.)
 • 6-канален релеен блок с управление през Web/SNMP с общо предназначение

 

um icon Примерни приложения

 

um icon Ръководство на потребителя, спецификации и SNMP MIB

 

firmware Актуален фърмуер (достъпен по TFTP на 84.40.112.77)

ВАЖНО! Преди ъпдейтването, моля запознайте се с "FirmwareRevisionHistory.txt" от архива за информация как ще повлияе новата версия върху текущите Ви настройки!

 

firmware Beta фърмуер с поддръжка на MQTTs (TLSv1.2)