Въведение

NetControl устройствата могат да се използват за отделечено рестартиране или power-on/off директно през дънната платка на устройството. За целта се използва NO (нормално отворен) изход и този кабела за връзка.

Свързване към NetControl

В единия си край кабелът завършва с конектори, които позволяват удобно свързване към рейката на дънната платка с изводите за RESET или POWER. Другият край на кабела (зачистен и калайдисан) са свързва към съответния NO изход на NetControl. Допълнително може да се настрои и режим на Ping Monitoring, така че дънната платка да се рестартира автоматично при загуба на PING към мрежовия и интерфейс (в този режим трябва съответният изход на NetControl да се постави в режим 'Impulse' в менюто IO Settings).

Технически параметри

ПараметърСтойност
Дължина на кабела 1m
Брой проводници 2

Оформление не

краищата

Конектор от едната страна

Зачистена и калайдисана друга страна