Въведение

LDS300 се използва като разширителен модул към устройства от серията NetControl и чрез него получавате информация за наличието на светлина (сензор ден/нощ).

Свързване към НетКонтрол

За отичатене на информацията от LDS300 се използва входът 'Alarm', който е наличен във всички модели, които имат символите '_А' в модела. Излизащият от LDS300 проводник се свързва към клемата Alarm, като се спазва поляритета: черно-червеният проводник се свързва към GND на клемата, а червеният - към ALR.

В настройките на NetControl входът се оставя в режим "Contact switch (Alarm)": състояние OPEN съответства на липса на светлина (нощ); CLOSED - "ден".

Сензорът има вграден тример (трябва да се върти с много финна отвертка). При завъртян тример до крайно дясно положение (датчикът се глед от към кабела) - чуствителността към светлина е максимална; в обратна посока - намалява. Чуствителността към светлината се трансформира в около 1.5 часа разлика в момента на отчитане на промяната ден/нощ и обратно.

Забелжека: В случай, че се наложи да се използват  повече на брой LDS300, от колкото са алармените входове на NetControl, би могло да се свърже към някои от входовете за сензори. Такава схема на свързване е илюстрирана тук.

Типичната реакция на LDS сензора при промяна от ден към нощ и след това от нощ към ден е показана на графиките. Стойностите на АЦП при тъмно са > 1000, а при светло под 200-250 единици (зависи от тримера и силата на светлината). Двете линии са при крайно ляво и крайно дясно положение на тримера.

LDS300 Day to Night transition

LDS300 Night to Day transition (cloudy weather)