Интегриране на NetControl към различни системи и софтуерни средства

 

php-logoУправление и достъп до NetControl през PHP (варианти през SNMP и HTTP) new-icon

 

logo domoticzИнтегриране на NetControl в Domoticz (MQTT)

 

zabbix availableИнтегриране на NetControl в Zabbix (SNMP)

 

cactiИнтегриране на NetControl в Cacti (SNMP)

 

logo pythonЗаписване на алармени събития в MySQL с Python (MQTT) new-icon

 

logo pythonIO достъп с Python (ModbusTCP) new-icon