В тази версия са добавени нови функции, касаещи всички модели NetControl.

  • В Ping Monitoring вече можете да зададете големината на PING пакета (от 32 до 1472 байта). Така може да се прави диагностика на мрежови трасета и с големи фреймове.
  • "" функцията може да се активира/деактивира от потребителя. Повече информация за действието и има в ръководството на потребителя.
  • Вторият светодиод "ACT Led" може да се конфигурира в различни режими, например премигване при входящи ICMP пакети (от Ping Monitoringa например)

Освен новите функции са корегирани и различни бъгове в WEB интерфейса, както и във вътрешната реализация на броячите на импулси в NetControl 4PC2R.

ВАЖНО! След ъпдейт изчистете кеша на браузера или подсигурете презареждане на съдържанието с CTRL+F5 на всички страници. Проверете и настройките на модула след ъпдейт до 3.17 - въпреки положените усилия всичко да бъде запазено е възможно да има непредвиден ефект върху някои настройки. В краен случай възстановяване към фабричните IO настройки гарантирано ще изчисти всякакви рискове.