Вече е наличен новият модел с удивителните 24бр. релета, 3 входа за сензори и 2 алармени входа. Новият модел с наименование NetControl 24R3S2A.

Този модел разполага и с 24 канален PING монитор, така че на всяко реле да може да се присъедини IP адрес за мониторинг.

Релатата са независими, с превключващ контакт и са за макс. 7A/250VAC.