Версия на фърмуера v5.3 е налична (версията е само за базирани на PicoIPv2 устройства). Основните промени са:

- Оптимизирана конфигурация на АЦП, водеща до по точни и стаблини измервания от аналоговите сензори

- Добавена команда за възстановяване на имената на каналите към фабрични настройки (в менюто Misc)

- Всички WEB файлове са с тагове за забрана за кеширане; за в бъдеще след фърмуерен ъпдейт няма да има нужда от чистена на кеша на браузера.

- Множество поправки в кода и WEB съдържанието

 За тези, които ъпдейтват от v.5.1 ще получат достъп и до следните нови функции, въведени в Firwamre v5.2:

- Всички изходни портове могат да се настроят да запазват последното си състояние в енергонезависима памет и при рестарт да зареждат това състояние на изхода (Initial State=Last в менюто I/O Settings)

- В менюто Misc е добавен бутон за възстановяване на фабричните настройки на имената на портовете.

 

Достъпен за сваляне е темплейт за Zabbix (безплатен софтуер за мониторинг), с който лесно можете да добавите своето NetControl устройство.

 

На сайта е налична и обновена версия на темплейта за Cacti, в който вече имате достъп до графики за температура и на 4-те сензора (според модела), както и графики за влажност. Темплейтът е тестван и генериран под Version 1.1.35.

cacti template graph