Управлението на силов контактор с NetControl е често срещано приложение, поради ограничената мощност на вградените релета. Управлението на такъв товар (с изразен идуктивен характер в ключов режим) предизвикват мощни отскоци на напражение по захранващите проводници и те проникват като смущения в NetControl.

   При новата хардуерна версия на NetControl (ядро v2) се установи, повишена чуствителност на Ethernet чипа към такива смущения, което предизвиква временни пропадания в линка или изобщо загуба на линка, който се възстановява единствено след рестартиране на цялото устройство. Това се наблюдава в момента на изключване на контактора.

   В процес на търсене сме на софтуерно решение срещу "увисването" на линка, което не може да отстрани проблема, но поне ще предотврати загуба на достъп до устройството.

   Единственото сигурно решение е филтрирането на смущението, което е възможно  с поставянето на т.нар. 'Snubber', паралелно на бобината на контактора. Ефектът е най-силен при монтаж непосредствено върху контактора, без дълги проводници. Филтриращата верига представлява последоветелна RC група.

  НОВО!!!   От 27.08.2018 вече предлагаме готов такъв филтър - ACS40!