Популярният модел NetControl 4R4S1A вече се предлага с превключващи контакти на релетата (SPDT), което дава повече гъвкавостпри решаването на различни задачи.