В продажба е нов модел NetControl 2R4A, който е с увеличен брой алармени входове - 4 броя. Допъплнително разполага с два релейни изхода с превключващ контакт (7А/220VAC max). Всички входно-изходни вериги са изведени на две разглобяеми винтови клеми.