В продажба е нов модел NetControl 6R8A, който е с изведен максималния брой алармени входове - 8 броя. Допъплнително разполага с шест релейни изхода в гъвкава конфигурация на контактите. Всички входно-изходни вериги са изведени на пет разглобяеми винтови клеми.