Добавили сме възможност сами да си дефинирате Ваш вид сензор (до 2бр.) с изход напрежение, който да свъжете в NetControl и той да Ви визуализира коректно измерваната величина.

   През MQTT можете вече да стартирате/спирате Macros чрез достъп до обекта '../in/macroN'.