Добавихме изцяло нов модул - "Timers" в новия фърмуер за NetControl. Потребителят може да дефинира до 16бр. таймери: стартиране на макро в определен час:минута (с уточнение в кои дни от седмицата и месеци е валиден).
   Този модул разчита на мрежовия протокол NTP(SNTP) за сверяване на вътрешния софтуерен часовник за реално време (NetControl  не разполага с батерийно резервиран RTC). За това е необходим достъп през Internet до публичен NTP сървър или да имате локален такъв.

timers screenshot