„Remote IO Action” Ви дава много интересна възможност да пренесете дадена автоматика през мрежовата връзка и да управлявате друго NetControl устройство. В Macros вече имате възможност да зададете стъпка, която да генерира команда за включване/изключване на канал на друго NetControl устройство.

   За комуникация се използва SNMPv1 протокола, който е стандартен за NetControl.

  news macros remoteio

ВАЖНО!!! Обновяването от версии по-стари от v5.12 води до възстановява фабричните настройки на "Automation" блока; запазва основните настройки в "PingMonitor", като слага "None" на макрос за изпълнение. Преди да обвновите до нея си запишете текущите настройки на "Automation" блока за да можете след това да си ги възстановите. Обезателно ще е необходимо да дефинирате необходимите Macros за да могат тези функции да работят, както досега (най-малкото ще е необходимо да се направят макроси за включване/изключване/рестартиране на всеки един от използваните изходи)