Новата функция, въведена във фърмуера v5.23, е софтуерен "WatchDog", който следи устройството за "увиснал" мрежов интерфейс (възможно при изключване на индуктивни товари като релета, контактори и др., без добавен филтър ACS40). Ако процесорът не получи валиден мрежов пакет в рамките на избрания от потребителя период от време („IP Settings-> Reboot if no RX frames in .. seconds“) - устройството се рестартира. Времето по подразбиране е 300 секунди. С нулева стойност функцията се деактивира.

    В тази версия е добавена и диагностична информация за времето за работа на устройството (в менюто IP Settings). Оправен е бъг в v5.22 при задаване на "UDP port for remote IO" със стойности под 1024.