В новият фърмуер v5.36 сме добавили нова функция: допълнителен потребил за Web достъпа.
   За разлика от досегашният единствен потребител, който притежава пълни права за достъп и конфигуриране, новият потребител (IO User) има достъп единствено до началната страница с текущото състояние на каналите в устройството.
    Освен това може да му се изберат два режима на достъп: Read Only' - потребителят вижда състоянията на каналите, но не може да ги променя (не може да включи/изключи изход или да стартира макрос); 'Action' - в този режим потребителят може и да променя състоянията на изходите и да стартира макроси.

    По подразбиране този потребител не е активен. Активирането и режима му на работа се задават в менюто "IP Settings->IO User web account", а името и паролата в менюто "Misc".