TLS

 Във фърмуер v5.48 сме добавили TLSv1.2 като транспортен слой върху който MQTT може да се свързвакъм брокери, поддържащи MQTTs.

 За повече информация се запознайте с документа към тази версия.