Единственият модел с входове за отброяване на импулси (NetControl 4PC2R) за дистанционно отчитане на уреди за измерване на енергия вече се предлага в обновен вариант - NetControl 4PC2R2S2A.

    Добавихме допълнително 2 входа за сензори и 2 алармени входа за разширяване на възможностите за приложение.

8ct1rs 1 bs