Версия 3.xx е изцяло нова концепция, специално разработена за устройствата от серията NetControl. Основната цел е постигането на унифициран интерфейс и SNMP структура, които да са еднакви за всички модели устройства и типове входно-изходни канали.

Какви са нововъденията във версия 3.xx?

  • изцяло нов визуален и функционален дизайн на Web интерфейса с директно визуализиране според датичика (в градуси за TDS300)
  • унифицирана SNMP структура за достъп до всеки канал
  • режими на работа ръчен, импулсен и "toggle" за всеки цифров изход (реле)
  • 8 канален PING мониторинг с генериране на комнда към избран изход (реле)
  • 8 канален Automation  блок (базиран на досегашния Analog Events) с удобен интерфейс за задаване на аналоговите параметри (температура, напрежение и т.н.) директно в тяхната дименсия без да е необходимо изчисление на стойностите.
  • Модул за връзка с облачна платформа, през който можете от всякъде да имате достъп до каналите на Вашият NetControl - без нужда от специални мрежови настройки, достъп до архиви, отчети, дефиниране на комплексни автоматични задачи, известяване и други.