Имаме удовлствието да Ви уведомим, че облачната платформа вече е достъпна за потребители.

Регистрацията става на domo.ipnetcontrol.net

ВАЖНО: За да регистрирате Вашият NetControl е необходимо да бъде със статус ONLINE към платформата (статусът се вижда в менюто IPSettings)

Сайтът използва шифрирана комуникация (HTTPS), но използва SelfSigned сертификат, поради което браузерите първоначално ще Ви информират, че сертификатът не може да бъде проверен. Необходимо е добавите изключение за сайта и да приемете сертификата.