Достъпна за сваляне е новата версия на системния софтуер на NetControl устройствата: версия 3.3.

В тази версия имат достъп до нова функция - "Invert Output" за всеки изход. Тази опция Ви позволява в интерфейса да виждате правилното състояние включено/изключено на товара, който е свързан към релетата. Тъй-като релетата имат различни типове контакти (нормално отворени и нормално затворени) състоянието на товара е различно.

Моля, прочетете файлът README преди да пристъпите към ъпгрейд на софтуера!