Новият модел с наименование NetControl 4PH1R1T1A. Разполага 4 фазово регулирани изходи с триаци (MOC3023) за управление на външни силови триаци. Налице е и един релеен изход, температурен вход и алармен вход.

Моделът е концептуален и за момента няма да се поддъжа на склад. При интерес можете да се свържете с нас.