Новият модел с наименование NetControl 8R1T1A.

Разполага с 8 нормално отворени релейни изхода за максимум 5A/250VAC. Релетата са разделени в две групи с общо захранване; във всяка група едно от релетата има изведен и нормално затворен контакт. Входът за темпратурен сензор и алармен входа също са стандартно заложени.