Вече е в наличност нов сензор за NetControl - сензор за относителна влажност HDS300.

Можете да го използвате по абсолютно същия начин както температурния сензор: да формирате автоматични задачи или да го визуализирате и обработвате в облачната платформа на  domo.ipnetcontrol.net

ВАЖНО! Сензорът се свързва към NetControl през същия конектор, който е предназначен за температурния датчик TDS300. За да се визуализира влажността в % е необходимо от настройките на устройството да се укаже, че е свързан датчик за влажност "Humidity HDS300" (опцията е налична в менюто 'I/O settings' от фърмуерна версия 3.4). Моля, обърнете внимание, че промяната на режима трябва да се отрази и в облачната платформа чрез иконката () за синхронизация на вида на каналите между устройството и платформата.