Препоръчваме на всички клиенти, използващи NetControl да обновят системния си софтуер до версия v3.8.

В нея са корегирани два сериозни проблема - единият е свързан със стабилността на връзката с облачната платформа, а другият - в DHCP клиента на устройството (може да се получи дублиране на IP адреси, при използване на няколко NetControl устройства в една локална мрежа).

Обновяването става или чрез TFTP (указания за това има в ръководството на потребителя) или през облачната пларформа (след логване в нея ще получите съобщения за наличие на нова версия и можете да стартирате обновяването ръчно).