Освновната промяна в тази версия е в HTTP сървъра - премахнато е "заключването" към 1 IP адрес; системата за защита от brute-force атаки към паролата на WEB е променена така че, да позволява на последният логнат коректно потребител (по IP адрес) да продължи да има достъп, дори и да има опит от други места за атакуване на паролата. При блокиран сървър от опити за атака вече не се затваря порта на HTTP сървъра, а се извежда грешка "503 Service unavailable" (очакваме това да реши проблема със загубата на WEB достъп през някои рутери).

В основната страница на вътрешния WEB е добавена cookie, която да пази настройката за 'refresh' на страницата дори и при рестартиране на браузера.

За модела 4RU1SH2S е обърнат знака на тока в шунта, както е добавено и софтуерно усредняване (за около 1.3s) върху измерването на тока с цел да се получи по-прецизно измерване при променлив товар.

За модела 4PC2R: при подаване на софтуерна команда за рестартиране (през Web/SNMP) е добавен форсиран запис на данните за броячите в енергонезависимата памет с цел да се минимизират възможностите за загуба на данни.

 ВАЖНО! Изчистете кеша на браузера си след ъпдейт до тази версия за да заредите промененото съдържание!