В тази версия е корегиран бъг в NetControl 4RU1SH2S, поради който автоматични задачи с участието на токовия вход не работеха коректно. Знакът на коефициента за облачната платформа (за шунта) също е корегиран и сега може да се копира директно.