Вече предлагаме нов аксесоар към НетКонтрол: детектор за променливо (AC) напрежение VDS300.

С VDS300 Вашето НетКонтрол устройство ще може да отчита наличието/липсата на мрежово напрежение (или всяко променливо напрежение в диапазона 24 до 220VAC). Тази информация може да се използва за генериране на автоматична задача, например включване на реле или да генерира известяване в облачната платформа.

VDS300 използва 'Alarm' входа на NetControl!