В тази версия са въведени няколко важно корекции, касаещи всички модели NetControl.

1) Променени са таговете за кеш-контрол на браузера за някои файлове, тъй-като забелязахме, че поради кеширане на съдържание в Firefox не се обновява основната страница на вградения Web сървър и стойностите не се променят.

2) При конфигурация на изходен порт на NetControl в режим Invert+Impulse+Default ON до сега не беше възможно да се подаде команда от облака за стартиране на импулса. Този бъг е отсранен.

3) Добавен е нов SNMP обект за модела 4PC2R. Обектът е ioPulseCfg[P].0 и връща в стринг с разделени със запетая всички параметри на броячните входове. Така потребителя може да изчисли показанието на измервателния уред и през SNMP. За повече информация вижте MIB файла или ръководството за употреба.