Във фърмуер v5.46 въвеждаме две нови функции. Отстранен е и бъг в състоянието на изходите под управление на Automation, които се нулират при промени в настройките "IO Settings" и загубват текущото си състояние, съгласно Automation правилата (сега те се нулират, но веднага след това заемат съответстващото на Automation състояние).adc scan parameter

  Първата функция дава възможност да се увеличава периода на измерване на данните от аналоговите входове (до момента беше фиксиран на 20ms). Сега вече може да го задедете в интервала 20ms - 2000ms (през стъпка 20ms). Основното приложение на по-бавното семплиране е във влиянието му върху забавянето на реакцията на MA филтъра. Неговото време за реакция е времето на измерване * броя измервания на филтъра. Това може се изпозлва като "закъснителна" верига преди да се стартира дадено Automation блок, като до сега максималното време на забавяне е било около 5s, сега може да достигне 500s.

  Втората функция, касае цифровите входове (за момента такива има само в NetControl 20A). В "Automation" менюто имате възможнос да свържете промяна на състоянието на цифров вход със стартирането на макрос. Чрез промяна на Invert настройката на входа може да се смени посоката на промяна на входа, която да задейства макроса.digital2macro